สวนอาหารคุณจิต ซีวิง เกาะยอ

68 หมู่ 3 ถ. สงขลา-ระโนด ต.เกาะยอ
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100

เวลาให้บริการ: 10.00-22.00 น. ทุกวัน

Tel. 074 591 556, 081 959 7835
Email: khunjitseaview@hotmail.com